Jsme VITAL PRAHA, máme rádi pohyb a sport a dobře víme, o čem to je!

PhDr. Milena Bučková

Sportovní psycholožka, ředitelka centra

Zakladatelka centra, klinická a sportovní psycholožka, zabývající se individuální psychoterapií a psychodiagnostikou dětí a dospělých. Ve své práci preferuje harmonický rozvoj ducha i těla v souladu z řeckým ideálem Kalokagathie. Impulsem k založení centra VITAL PRAHA pro ni byla absence podobných zařízení, která by poskytovala komplexní služby v oblasti psychického i fyzického rozvoje člověka s ohledem k jeho individuálním potřebám a možnostem. K zájmům patří především sport, hlavně kondiční běh. Je lektorkou Českého atletického svazu se zaměřením na sportovní psychologii.

Mgr. Aleš Tvrzník

Diagnostika, tréninkové poradenství, odborný garant služeb centra 

Těžištěm jeho práce s kondičními běžci je efektivní řízení tréninku a pomoc při dosahování jejich nejčastějších cílů (zlepšení kondice, redukce váhy a dosažení optimální běžecké techniky) tak, aby pro ně byl běh a pohyb vůbec radostí a součástí jejich životního stylu. U desítek z nich se mu to již podařilo. Aleš je autorem celé řady knih o běhu (např. Velká kniha běhání) a mnoha článků v běžeckých časopisech a na webových portálech. Jako lektor se podílí na vzdělávání trenérů. Je vedoucím projektu Trenér kondičního běhu Českého atletického svazu. 

MUDr. Petr Karger

Tělovýchovný lékař, pediatr

Tělovýchovný lékař a pediatr s mnohaletými praktickými zkušenostmi z oblasti vrcholového sportu i medicíny dětí a dorostu. Vysoká profesionalita a přitom velmi lidský a empatický přístup pana doktora se naprosto ztotožňuje s filozofií našeho centra.

MUDr. Jana Holková

Lékařka

Je absolventkou 3. LF UK v Praze. Pracovala na interním oddělení Nemocnice na Františku a VFN v Praze. Nyní se rekreačně věnuje běhu, cyklistice a dalším sportovním aktivitám.


MUDr. Martin Holek

Lékař, kardiolog

MUDr. Martin Holek je absolventem 3. LF UK a pracuje na Oddělení akutní kardiologie IKEM, dále se zajímá o vliv sportu na kardiovaskulární systém. Věnuje se terénním ultramaratonům, cyklistice a lyžování.

Bc. Lenka Plašilová

Fyzioterapie

Absolventka oboru fyzioterapie Západočeské univerzity v Plzni s praxí z ortopedické a traumatologické operativy. Od roku 2008 se věnuje ambulantní klientele. Vlastní zkušenosti z gymnastiky a baletu využívá při hodnocení pohybových dovedností klientů v kontextu s problémy jejich pohybového aparátu.

Martina Sprocková

Vrchní sestra, koordinátorka provozu centra

Registrovaná diplomovaná zdravotní sestra s praxí na JIPu a chirurgickém lůžkovém oddělení VFN. Je odborným garantem zdravotnických úkonů našeho centra a zároveň koordinátorka jeho provozu (kontakt s klienty). Kromě toho se jako lektorka podílí na vzdělávání trenérů kondičního běhu ČAS.

Mgr. Václav Kain

Diagnostika, osobní trenér, výživové poradenství

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Od roku 2007 se intenzivně věnuje kondičnímu tréninku v oblasti fitness a výživovému poradenství. Specializuje se na redukci a optimalizaci tělesné hmotnosti. Věnuje se amatérským sportovcům, kteří mají výkonnostní cíle a to především začínajícím i pokročilejším běžcům, kterým pomáhá připravovat se na běžecké závody nebo radí jak správně trénovat, aby si radost a nadšení z běhu dlouhodobě udrželi bez zranění, přetrénování a nemocí.  

PhDr. David Gerych

Diagnostika, osobní trenér, výživové poradenství

Řadu let reprezentoval ČR v různých běžeckých disciplínách. V současnosti působí také v CASRI a dále i jako trenér a konzultant rekreačních běžců. Specializuje se na funkční vyšetření, techniku běhu, výživu a poradenství v oblasti vytrvalostních sportů. Je autorem řady článků s problematikou vytrvalostního tréninku a sportovní výživy. Je spoluautorem Velké knihy běhání. 

Mgr. Tomáš Bičík

Osobní trenér

Je osobním kondičním trenérem s licencí trenéra kondičního běhu 1. třídy Českého atletického svazu. Současně má licenci kondičního a fitness trenéra z FTVS UK a certifikaci TrainingPeaks Level 1 Coach. Tréninkové plány připravuje svým svěřencům v online aplikaci TrainingPeaks. Od roku 2014 trénuje skupinu dětí a od 2017 jednotlivce, kterým pomáhá plnit si běžecké sny. Sportovní kariéru začal v dětství atletikou a v dospělosti pokračovala přes cyklistiku, triatlon a běh, především v terénu a v horách.


Mgr. Jan Taussig

Diagnostika, výživové poradentsví

Absolvent FTVS UK, v minulosti tenisový trenér a člen trenérské rady Českého tenisového svazu. Na přípravě mnoha reprezentantů ČR i hobby sportovců rovněž úzce spolupracoval s profesorem MUDr. Liborem Vítkem. Až po skončení aktivní trenérské dráhy se začal více věnovat lyžařským maratonům a cyklistice. Vytrvalostní sporty jsou pro Honzu důkazem a skvělou laboratoří, že při pravidelném tréninku, rozumné stravě a umírněné životosprávě lze dosahovat solidních výsledků, udržet si kondici i zdraví i v pozdně dospělém věku. 

Bc. Tomáš Michálek

Diagnostika techniky běhu a poradenství při výběru běžecké obuvi


Tomáš Michálek je našim předním odborníkem na techniku běhu a výběr běžeckých bot. Působí jako lektor v rámci projektu Trenér kondičního běhu Českého atletického svazu. V našem centru má vedle konzultační činnosti na starosti i individuální tvarování stélek do sportovní obuvi. 

Monika Nováková

Asistentka vedení společnosti, marketing

Kromě organizační práce a marketingu má na starosti řízení projektů, např. školení Trenér kondičního běhu Českého atletického svazu. Spolupracuje i na funkčních vyšetřeních a zátěžové diagnostice.


Edita Hanáková

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra s praxí na lůžkové neurologii, v očkovacím centru a Endokrinologickém ústavu v Praze. Vrchní sestra gynekologického pracoviště v Praze. Spolupracuje na funkčních vyšetřeních a zátěžové diagnostice.