Fyzioterapie

 

Fyzioterapie pro dospělé

V našem centru vám pomůžeme i v případě, že vaše tělo nefunguje tak, jak má. Vhodně indikovaný pohyb má i léčebné účinky. Důraz při tom klademe na správnou diagnostiku, tedy zjištění pravé příčiny problému. Jen tak může být úspěšná i následná terapie bez toho, že by se problémy vracely znovu a znovu. I v oblasti fyzioterapie je pro nás prioritní komplexní přístup spočívající v možnosti spolupráce s psychoterapeutem, fitness trenérem a zátěžovou diagnostikou.

Co nabízíme?

 • Komplexní vyšetření pohybového aparátu včetně zaměření na konkrétní sportovní disciplínu
 • Rychlou pomoc při poúrazových i pooperačních stavech
 • Léčbu bolestí pohybového aparátu od plosek nohou až po hlavu
 • Prevenci a kompenzaci skolióz u syndromu hypermobility či jednostranné zátěže (v práci, při sportu)
 • Sestavení kompenzačních cvičení na doma pro protažení i posílení svalů přímo na míru
 • Zlepšení kvality pohybových stereotypů, schopnosti vnímání vlastního těla a koordinace pohybu
 • Možnost i sestavení rozcvičky a strečinku na míru

 

Jaké metody např. používáme?

 • Akrální koaktivační terapie (ACT) – vzpěrná cvičení v polohách motorického vývoje dítěte
 • Centrace kloubů – zlepšení nastavení a zpevnění kloubů pro prodloužení aktivního života
 • Škola zad – zaujetí ergonomické polohy při sedu a jiných běžných denních činnostech
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) – trénink svalové koordinace
 • Synergická reflexní terapie (SRT) – uvolnění svalové tenze a kloubních blokád s využitím akupresury
 • Senzomotorika (SMS) – cvičení klenby nohou a na labilních podložkách pro zlepšení stability

 

Pro koho je služba vhodná?

 • Pro dospělé osoby, pohybově aktivní i neaktivní, které mají bolesti nebo jim chtějí předejít.
 • Sportovním oddílům i klubům nabízíme komplexní vyšetření v souladu s ČSTL s možností opakování a srovnávání výsledků.
 

Praktický tip:

Pokud Vás něco bolí při sportu, pohyb vám určitě zakazovat nebudeme, jen se budeme snažit vhodně upravít váš pohybový režim.

Mgr. Marcela Lajnerová je odpovědná profesionálka, která o problémech svých pacientů přemýšlí i v širších souvislostech, a v nich také hledá možná fyzioterapeutická řešení a pomoc. Někdy jí to asi svými zapeklitými a kombinovanými nemocemi neusnadňujeme, ale ona se nedá a hledá. L. Ž.

 
Fyzioterapie pro děti
 
Máte pocit, že vaše dítě nemá dostatek vhodného pohybu? Jeho pohybový aparát se nerozvíjí rovnoměrně? Má problémy s pohybovou koordinací?
 

 

Co nabízíme?

 • Komplexní vyšetření pohybového aparátu a motorických dovedností
 • Zlepšení pohybových dovedností, schopnosti udržení rovnováhy a koordinace pohybu
 • Cílené zpevnění těla u syndromu hypermobility nebo svalové hypotonie
 • Terapie skolióz a plochých nohou a jejich sledování s růstem
 • Kompenzační cvičení při stereotypní či jednostranné zátěži (ve škole, při sportu)
 • Mezioborová spolupráce s psychologem, speciálním psychologem a logopedem

 

Jaké metody např. používáme?

 • Senzomotorika (SMS) – cvičení klenby nohou a na labilních podložkách pro zlepšení stability
 • Akrální koaktivační terapie (ACT) – vzpěrná cvičení v polohách motorického vývoje dítěte
 • Centrace kloubů – zlepšení nastavení a zpevnění kloubů např. pro usnadnění psaní
 • Škola zad – zaujetí ergonomické polohy při sedu a jiných běžných denních činnostech

 

Pro koho je terapie určena?

Služba je určená pro děti od 3 let.